за Христос

Библейски Речник / Кавсеил

Град в наследието на Юдовото племе, положен най-на юг; и месторождение на Ванаия, син на Йодая - 2Царе 23:20; 1Летописи 11:22.


« Назад