за Христос

Библейски Речник / Каат

Левиев син - Битие 46:11, отец на Каатовците, които бяха отредени да носят ковчега на завета и свещените съдове на скинията през скитанията на Израил из пустинята - Изход 6:16-24.


« Назад