за Христос

Библейски Речник / Йохавед

Жената на Амрам, и майка на Мойсей, Аарон и Мариам - Числа 26:59. Тя е Левиева дъщеря, и леля на мъжа си - Изход 6:20, но законът по-късно забранил бракосъчетаването на толкова близки роднини - Левит 18гл.


« Назад