за Христос

Библейски Речник / Йосий

I. Един от братята на нашия Господ - Матей 13:55; Марк 6:3. Братята му отначало не вярваха в него, но след възкресението му ги срещаме между учениците - Йоан 2:12 Йоан 7:5; Деяния 1:14.

II. Син на Клеопа и Мария - Матей 27:56. Виж Яков III.« Назад