за Христос

Библейски Речник / Аин

I. Едно място при източния предел на Ханаанската земя - Числа 34:11. Изглежда, че е същият извор, който днес се нарича Аин-ел-Ази, и е главния източник на река Оронт.

II. Град в южната част на Юдовото племе - Исус Навиев 15:32, после определен за Симеоновото племе - Исус Навиев 19:7, а пък след това на левитите - Исус Навиев 21:16. Изглежда, че е същият град, който в 1Летописи 6:59 е наречен Асан и в Неемия 11:29 - Ен-римон.« Назад