за Христос

Библейски Речник / Йонан

Син на Кария, един от първите пълководци на евреите след разрушението на Ерусалим, (588г. преди Р.Х). Той призна властта на Годолия, напразно го предизвести против съзаклятието на Исмаил, и отмъсти за убийството му, но по-късно заведе останалите от народа в Египет, без да се съобразява с възраженията на Еремия, който, като не можа да го възпре от бунтовното и идолопоклонническото му поведение, изрече божествени наказания, които не след дълго се изпълниха - 4Царе 25:23-26; Еремия 40 Еремия 44гл.


« Назад