за Христос

Библейски Речник / Йоктеил

I. Град на Юда - Исус Навиев 15:38.

II. Име дадено от Амасия, на столицата на Камениста Арабия - 4Царе 14:7. Значи "покорен от Бога". Виж Села I.« Назад