за Христос

Библейски Речник / Йоксан

Вторият син на Авраам и Хетура, прадядо на Савците и Деданците, жители на Южна Арабия - Битие 25:1-3.


« Назад