за Христос

Библейски Речник / Йозавад

I. и II. Двама Манасийски главатари, които дойдоха при Давид преди битката на Гелвуе - 1Летописи 12:20.

III. Левит, надзирател на Божия храм при Езекия - 2Летописи 31:13.

IV. Левит, началник през царуването Йосия, който взе участие в голямата Пасха - 2Летописи 35:9.

V. Левит, по времето на Ездра, който претегли среброто, златото и вещите в храма - Ездра 8:33.

VI. Свещеник, който бе взел чужда жена - Ездра 10:22.

VII. Левит, който се бе оженил за чужда жена, и вероятно помогна на Ездра да изтълкува законът - Неемия 8:7 Неемия 11:16.« Назад