за Христос

Библейски Речник / Йоахин

Син и престолонаследник на Йоаким, Юдовия цар, (599г. преди Р.Х.). Царувал три месеца, след което го завели в плен във Вавилон, където го държали затворен тридесет и шест години. Накрая бил освободен от Евилмеродах - 4Царе 24:6-16 4Царе 25:27; 2Летописи 36:9,10. Пророчеството в Еремия 22:30, значи, че негов син няма да се възкачи на царския престол - 1Летописи 3:17,18; Матей 1:12.


« Назад