за Христос

Библейски Речник / Йоахаз

I. Син и престолонаследник на Ииуй, Израилевия цар, (856г. преди Р.Х.), царувал седемнадесет години. Като наказание за неговите и на народа грехове, израилтяните са притеснявани от сирийците при Азаил и Венадад. Царят се смирил пред Бога, и избавлението дошло чрез ръката на Йоас, неговия син - 4Царе 13:19,25.

II. Третият син и престолонаследник на Йосия, Юдовия цар, царувал около три месеца в Ерусалим, (609г. преди Р.Х.). Другото му име е Селум - 1Летописи 3:15. Свален от престола от Египетския цар - 4Царе 23:30-34; 2Летописи 36:1-4. Виж още Еремия 22:10-13, и Езекил 19:3.« Назад