за Христос

Библейски Речник / Йоас

I. Баща на Гедеон; от родът на Авиезерците, от Манасиевото потекло. За дълго време той бил поклонник на Ваал, но когато синът му се съпротивил смело на идолопоклонството, преминал и той на страната на Господа - Съдии 6:25-32.

II. Чиновник, определен да пази пророк Михей, през злополучния бой на Ахаав със сирийците - 3Царе 22:26; 2Летописи 18гл.

III. Цар на Юда, (878-839г. преди Р.Х.). Само той от синове на Охозия, избегнал смъртта, от ръцете на баба си Готолия. Йосавеета, неговата леля го спасила; крили го в храма шест години, и когато станал на седемгодишна възраст, се възкачил на престола с помощта на първосвещеника Йодай ( 4Царе 11:12); и до края на живота му Йоас служил на Господа и благоуспявал. Премахнал идолите и поправил храма. Но по-късно се подвел по гибелни съвети; идолослужението се възвърнало; и когато първосвещеника Захария изобличил грешните люде за беззаконията им, Йоас заповядал да хванат този Божий служител, (синът на неговия благодетел), и да го убият с камъни. Злочестия скоро се струпали върху главата му: сирийците не веднъж го смирявали, и той им дал откуп съкровищата на храма; една гнусна болест го налегнала; живота му огорчен рано, бил прекъснат от един заговор на слугите му, и не го погребали в гробницата на царете - 2Летописи 24:25.

IV. Син и наследник на Йоахаз, Израилевия цар, (840-825г. преди Р.Х.). Животът му като цяло е благоугоден. Имал едно дълбоко почитание към пророк Елисей, и го посетил на смъртния му одър, където чрез едно божествено пророчество, приел уверението за три победи над сирийците. Победил, когато го принудили да се бие с Юдовия цар Амасия; и бил един от най-добрите царе на Израил. През неговото царуване, обаче, се кланяли и молели на златното теле - 4Царе 13:9-25 4Царе 14:1-8; 2Летописи 25гл.« Назад