за Христос

Библейски Речник / Йоана

Една от верните жени, които служеха на Исус, докато беше на земята, и които занесоха аромати на гроба му. Мъжът й Хуза бил настойник на Ирод Антипа - Лука 8:3 Лука 24:1-10.


« Назад