за Христос

Библейски Речник / Итурея

Най-североизточната област на Палестина, която увековечи името на Иетур, Исмаиловия син, беше населена от Манасиевите потомци - 1Летописи 1:31 1Летописи 5:19. Името Иедур се е запазило още там. По времето на Христа, Итурея влизаше в четверовластната държава на Филип - Лука 3:1. Пределите й, между Галилея и Дамаск, сега не са добре известни. Жителите й, се отличаваха в стрелба и кражба.


« Назад