за Христос

Библейски Речник / Исус

I. Исус е общо име при евреите. То е името на бащата на магьосника, за когото четем в Деяния 13:6, и на Юст, сътрудника и приятеля на ап. Павел - Колосяни 4:11. То е гръцко име транслитерирано от еврейското Йошуа, името на известния водач на евреите към Обещаната земя, и на първосвещеника по времето на Ездра. Виж и 1Царе 6:14; 4Царе 23:8.

II. Син на Йоседек, първосвещеник на евреите при завръщането им от плена. Той се борел за подновяването на града и на храма, и за утвърждаване на богослужението - Ездра 4:3 Ездра 5:2. Името му е споменато в пророчествата по това време - Аг. 1:1, 2:2; Захария 3 Захария 6:11-15.« Назад