за Христос

Библейски Речник / Исполини

Мнозина предполагат, че старовременните хора са били по-високи и по-едри от сегашните, защото крепките и развитите тела, въобще живеят повече време, а Библията ни разказва, че първите хора били дълголетни. Знаем още, че исполини и исполински родове са съществували и по-късно, когато вече средната продължителност на човешкия живот се скъсила. Тези исполини, обаче, са се явявали на земята само от време на време; и ако съдим от Египетските мумии и от древните оръдия и оръжия, разкопани между останките на старите градове и гробища, трябва да заключим, че старовременните хора въобще не са били по-едри от сегашните. Исполини са живели преди потопа - Битие 6:4; те са били плод от съчетанието на разнородни семейства, и превъзхождали съвременниците си по ръст, по сила и по престъпленията си. След потопа, се споменава за едно Исполинско племе, Рафаимите - Битие 14:5; Исус Навиев 17:15. Роднини на Рафаимите са били Емимите, ранните жители на Моавската земя, и Замзумимите в Амон - Второзаконие 2:10,20. Ог, Васанския цар, бил един от последните Замзумими - Второзаконие 3:11,13. Западно от Мъртво море, около Хеврон и Филистимската земя, живели Енакимите, исполини, от които еврейските съгледвачи потреперили от ужас, като ги видели - Числа 13:33; Исус Навиев 11:21,22. От Енакимите води потеклото си и родът на Голиат - 1Царе 17:4; 1Летописи 20:4-8. Виж Енакими, Голиат, и Рафаими.


« Назад