за Христос

Библейски Речник / Исоп

Исопът се споменава на много места в Св. Писание, и беше заповядано да се употребява в някои поръсвания, които изискваше Еврейския обреден закон - Изход 12:22; Левит 14:4-6; Псалми 51:9; Евреи 9:19. Исопът растеше много ниско, и за това е противопоставен с високия кедър - 3Царе 4:33. В Йоан 19:29, за войните се казва, че "натъкнаха на исопова тръст една гъба натопена в оцет". Не се знае, на кое растение евреите даваха това име.


« Назад