за Христос

Библейски Речник / Исвостей

Сауловият син и наследник. Авенир, Сауловият сродник и военачалник, го въздигна за цар в Маханаим, над по-голямата част от Израил, по същото време когато Давид царуваше в Хеврон над Юдовото племе. Той беше на четиридесет и четири години, когато се възцари, и царува две години в мир; после той се увлече в дълга и безуспешна война с Давид. Оставен от Авенир, когото беше разсърдил, той все повече отслабваше, и най-накрая беше убит - 2Царе 2:8-11 2Царе 3:4. Виж Ес-ваал.


« Назад