за Христос

Библейски Речник / Исахар

Така бе наречен от майка си Лия, деветият син на Яков - Битие 30:18, роден пр Езекил 1749г., преди Р.Х. За потомците му какви щяха да бъдат, бяха предрекли Яков и Мойсей - Битие 49:14,15; Второзаконие 33:18,19.

Исахаровото племе наброяваше петдесет и четири хиляди мъже в пустинята, и при влизането в Ханаан, беше трето по многобройността си - Числа 1:28 Числа 26:25. Земята, в която бе населено, граничеше с Йордан на изток, Манасия на запад, Завулон на север, и Ефрем на юг, и включваше голяма част от полето Езраел, най-плодородното в страната. Исахаровците бяха трудолюбив земеделски народ, и името им се споменава с почит за юначеството им, и мъдрото им родолюбие - Съдии 5:15; 1Летописи 7:1-5 1Летописи 12:32.« Назад