за Христос

Библейски Речник / Иродиада

Внучка на Ирод Велики и Мариамна, дъщеря на Аристовул, и сестра на Ирод Агрипа I. Тя се оженила за стрика си Ирод Филип, но после го напуснала, и станала жена на брат си Ирод Антипа. Тя с хитрост искала да накара мъжа си, да погуби Йоан Кръстител, защото Йоан смело я изобличавал за незаконната й женитба. Когато Ирод отишъл на заточение в Лион, тя го придружила - Матей 14:3,6; Марк 6:17; Лука 3:19. Виж Ирод III.


« Назад