за Христос

Библейски Речник / Иносказание

Един преносен начин на изразяване, в който се употребяват думи, буквално принадлежащи на едно нещо, за да изразят друго. Такива са словото на Натан към Давид - 2Царе 12:1-14; Псалми 80, и притчата за сеяча на нашия Господа - Лука 8:5-15. Израза "и това е иносказание" - Галатяни 4:24, значи че събитията в живота на Исаак и Исмаил, споменати в предните стихове, са били преносно употребени.


« Назад