за Христос

Библейски Речник / Индия

Страна, която се намира на изток от Стара Персия и Бактрия, наречена така от река Инд, която тече през нея. Древна Индия, се е простирала повече към север и запад, отколкото днешна Индия; а южната й част, която сега е най-добре известна, е била твърде малко позната, до преди откритията на днешното мореплаване.


« Назад