за Христос

Библейски Речник / Ила

I. Долът, в който Давид уби Голиат - 1Царе 17:2,3,19. Този дол, трябва да е бил около единадесет мили на югозапад от Ерусалим.

II. Син и наследник на Вааса, Израилския цар, (926г. преди Р.Х.). След като царувал две години, той бил убит в пиянство, от един свой чиновник, Зимрий, който го наследил като цар. Зимрий погубил целия дом на Вааса, според пророчеството на пророк Ииуй - 3Царе 16:6-10.« Назад