за Христос

Библейски Речник / Източници

Източниците или постоянните извори на блага вода, са се почитали в Палестина като неоценими, и много места са получавали названието си, от някой близък източник. Източниците са доставили на свещените писатели, някои от най-хубавите пояснения на духовните истини. Така Господ е "източникът на живата вода" - Еремия 2:13. Исус Христос е извор, който очиства и дава живот - Йоил 3:18; Захария 13:1. Евангелските утешения и небесните благости, са представени като извори от сладки води - Псалми 36:7-9; Откровение 7:17. Виж Кладенци.


« Назад