за Христос

Библейски Речник / Изстъпление

Изстъпление е онова състояние на човека, когато чувствата му не работят и не се съобщават с духът (умът), който тогава е зает или с привидения, както в изстъпления причинени от болест, или както едно време, с Божии откровения. То не прилича нито на сънуване, нито на бълнуване. Такива принасяния на умът, често се споменават в Св. Писание; като изстъплението Валаамово - Числа 24:4,16; Петрово и Павлово - Деяния 10:10 Деяния 22:17; 2Коринтяни 12:1-4. Сравни и Битие 2:21-24 Битие 15:12-21; Йов 4:13-21.


« Назад