за Христос

Библейски Речник / Израил

Това име е дадено на Яков, защото надвил на Божия ангел във Фануил - Битие 32:1,2,28,30; Осия 12:3. Виж Яков I. Името Израил понякога обозначава цялото Израилево потекло, семето Яковово - 1Коринтяни 10:18; понякога всичките истински вярващи, духовното му семе - Римляни 9:6; и понякога Израилевото царство, десетте племена, отделени от двете племена на Юдовото царство.


« Назад