за Христос

Библейски Речник / Изкушение

Сатана е великият изкусител на човеците, който гледа да разстрои съвършено душите им - 1Летописи 21:1; Йов 1 Йов 2гл.; Матей 4:1; 1Солунци 3:5. Човеците се увличат в грях и от злите си наклонности, и от други човеци - Яков 1:14,15. Като свят и желаещ, и човеците да бъдат святи, Бог не ги изкушава - Яков 1:13; но ако ги изкушава, то е за да докаже и утвърди добродетелите им - Битие 22:1; Яков 1:2,3. Исус Христос е готов да помогне на людете си, когато паднат в изкушение - 2Петрово 2:19; 1Коринтяни 10:13; Евреи 2:18 Евреи 4:15. Но те трябва да се пазят, да не паднат в изкушение - Лука 11:4.

Човеците изкушават Бога, когато високомерно изпитват провидението му, или благодатта му, или показват недоверие към Него - Изход 17:2,7; Исая 7:12; Матей 4:7; Деяния 5:9 Деяния 15:10. Горчивите скърби често се наричат изкушения или изпитни, защото човек, сполетян от тях, много пъти съгрешава - Матей 6:13; Лука 8:13 Лука 22:28; Яков 1:12; 1Петрово 1:6,7.

Христос се настъпи от изкусителя, който изкара на яве голотата и слепотата си - Матей 4гл. Изкушенията трябва да се гледат като действителни деяния, не видения. Изкусителят беше поразен веднъж за винаги, и остави Христос - Лука 4:13 Лука 22:53; Йоан 14:30. Спасителят възтържествува, и раят се възвърна.« Назад