за Христос

Библейски Речник / Изкупител

Едно название дадено на Исуса Христа, Избавителя на света, защото той изкупи хората от робството и вината на греха, с това че умря на тяхното място, и даде живота си за техен откуп - Матей 20:28; Галатяни 3:13; Ефесяни 1:7; 1Тимотей 2:6; Тит 2:14; 1Петрово 1:18,19; Откровение 5:9. В Мойсеевия закон - Левит 25:25,48, това название се дава на онзи, който има право да откупва стяжание, особено на един ближен сродник, който може да го откупи от някой чужденец или евреин, който е купил стяжанието. Такъв беше Вооз, който понеже беше един от най-близките сродници на Елимелех, се ожени за Рут, наследницата Елимелехова, и така върна имуществото и на Елимелеховото родство. Еремия откупи нивата на братовчед си Анамеил, която щеше да се продаде на друг - Еремия 32:7,8. Така Христос взе част от нашата плът и кръв, за да може, като ближен наш сродник, да изкупи за нас небесното наследие - Йов 19:25,26.

Най-близкият сродник се наричаше още мъстител, или отмъстител на сродна кръв; и имаше право да отмъсти за пролятата кръв на убития си сродник - Числа 35:12,19,21; Второзаконие 19:6,12. За защита на невинните от тези отмъстители, Бог определи градове за прибежище по Израилската земя. Виж Прибежище.« Назад