за Христос

Библейски Речник / Идо

Юдейски пророк, който е пророкувал против Еровоам, и е писал историята на Ровоам и Авия - 2Летописи 9:29 2Летописи 12:15 2Летописи 13:22. Йосиф и други са на мнение, че той е пророкът, за когото се разказва в Св. Писание, че е изпратен до Еровоам във Ветил, и че на връщане го нападнал и умъртвил лъв - 3Царе 13гл. И за други лица под това име се споменава в Стария Завет - 1Летописи 27:21; Ездра 8:17-20; Захария 1:1.


« Назад