за Христос

Библейски Речник / Ивцан

Десетият Израилев съдия, роден във Витлеем, заема съдебна служба седем години, и е забележителен с голямото си и имотно семейство, (1182г. преди Р.Х.) - Съдии 12:8.


« Назад