за Христос

Библейски Речник / Зузими

Люде, които през Авраамово време, живееха на изток от Йордан, и бяха покорени от Ходологомор и съюзниците му - Битие 14:5. Предполага се, че са били същите исполини Замзумими, които се споменават във Второзаконие 2:20.


« Назад