за Христос

Библейски Речник / Адриатическо море

Днес Адриатическо море обозначава само Венецианския залив, но по времето на апостол Павел то включва цялото море, което се намирало между Италия и Гърция, и което се простирало от Крит до Сицилия, като включвало и остров Малта. Така го описват Птоломей и Страбон.


« Назад