за Христос

Библейски Речник / Змей

В Откровение 12гл., тази дума обозначава една голяма змия. В Еремия 51:34, за същата Еврейска дума е употребена друга дума, "ламя". В Исая 27:1 Исая 51:9; Езекил 29:3, същата дума значи или крокодил, или някое морско чудовище.


« Назад