за Христос

Библейски Речник / Зифрон

Град, разположен на северните предели на Обещаната земя - Числа 34:9.


« Назад