за Христос

Библейски Речник / Зив

I. Виж Орив.

II. Вторият месец на Еврейската година, който се нарича още Ияр. Той почти съответствува на нашия месец май - 3Царе 6:1.« Назад