за Христос

Библейски Речник / Земя

Както на български, така също и на еврейски и гръцки, думата земя има две значения: тя обозначава цялото земно кълбо, или само една част от него. Само от смисъла на дадено изречение, можем да разберем, с кое от двете значения е употребена думата. Така в Матей 27:45, "цялата земя", може да се разбира, по цялата онази земя, или буквално по цялата земя. В един нравствен смисъл, земен или световен, е противоположен на небесен, духовен, свят - Йоан 3:31; Яков 3:15; 1Коринтяни 15:47; Колосяни 3:2. "Долните земни страни" или "дълбочините на земята", означава светът на мъртвите - Псалми 63:9; Исая 44:23.


« Назад