за Христос

Библейски Речник / Звездословие

Науката, която учи за небесните тела. Тази наука, много се е почитала в Азия, в древните времена. Халдеите, са се отличавали в нея. За евреите, не изглежда да са я познавали много, въпреки че и климата им, и начина им на живот, са били благоприятни за изследването на небесата. Понеже Божието откровение, ги е учило за Създателя и Управителя на всичките светове - Битие 1гл., то те са имали по-високи понятия за небесните тела от другите народи - Псалми 19; Исая 40:26; Амос 5:8. Библията няма за цел да учи науката Астрономия, но тя говори за слънцето, месецът, и за звездите на един език, разбираем за хората във всичките времена. Следващите небесни тела, се споменуват особено в Писанието: Венера, (деница, зорница, утринна звезда) - Исая 14:12; Откровение 2:28; Орион и Плиадите - Йов 9:9 Йов 38:31; Амос 5:8; Мечката - Йов 9:9 Йов 38:32; Дракон, "бягащия змей" - Йов 26:13, и Диоскури (близнаците) - Деяния 28:11. Планетите Юпитер и Венера, са били обожавани под различни имена, като Ваал и Астарта, Гад и Мени - Исая 65:11. Маркурий, се нарича Нево, в Исая 46:1, Сатурн - Хиун, в Амос 5:26, и Марс - Нергал, в 4Царе 17:30. Виж Кумир и Звезда.


« Назад