за Христос

Библейски Речник / Зареса

Жена на Аман, горделива и отмъстителна като мъжът си. Тя бе осъдена да види и десетте си синове, окачени на бесилките, които тя беше приготвила за Божия слуга Мардохей - Естир 5:10-14 Естир 6:13 Естир 7:10 Естир 9:13.


« Назад