за Христос

Библейски Речник / Заред

Един поток, или долината, през която той тече, в южната част на Мъртво море, вероятно покрай Кир Моав, (сега Керак) - Числа 21:12; Второзаконие 2:13,14.


« Назад