за Христос

Библейски Речник / Законоучители

Учителите на закона, се различали от книжниците в това, че те са поучавали народа повечето устно, отколкото писмено - Лука 2:46. Законоучителите, са били вещи в Божия закон. Те са принадлежели повечето на Фарисейската секта, но е явно, че е имало някаква малка разлика между тях - Лука 5:17.


« Назад