за Христос

Библейски Речник / Законници

Мъже, които посвещаваха живота си на изучаването, и тълкуванието на Еврейските закони, най-вече на устните закони или преданията. Те принадлежеха най-много на Фарисейската секта, и паднаха под изобличението на нашия Спасител, за това, че вземаха от народа ключът на знанието. Те бяха като слепци, които водят слепци - Матей 22:35; Лука 10:25 Лука 11:52. Виж Книжник.


« Назад