за Христос

Библейски Речник / Жупел

Бързо запалимо минерално вещество, което гори със силна задушителна миризма. Содом и съседните градове в полето са погубени "с огън и жупел" - Битие 19:24. Това ужасно събитие се употребява често в Писанието, като знак на Божието наказание върху нечестивите в този или бъдещия свят - Йов 18:15; Псалми 11:6; Исая 30:33 Исая 34:9; Откровение 21:8.


« Назад