за Христос

Библейски Речник / Жребий

Евреите, както и други древни народи често хвърлят жребий, като се надяват, когато правят позив към Бога, че чрез тях той праведно ще реши съмнителните случаи - Псалми 22:18; Притчи 16:33 Притчи 18:18. С жребий често си служат и по Божие повеление. Чрез жребий разделят обещаната земя между дванадесетте племена и тези части се наричат "дялове на наследството" - Числа 26:55,56; Псалми 125:3; Деяния 13:19. Отпущаемият козел се избира с жребие и по същия начин се определя и реда на службата на свещениците - Левит 16:8; 1Летописи 24:5 1Летописи 25:8. Така откриват Ахан, Йонатан и Йона - Исус Навиев 7:14; 1Царе 14:41,42; Й-а 1:7, а Матей е определен за апостол вместо Юда - Деяния 1:26. Обикновеният начин за хвърляне на жребий е чрез камъни, един или повече от които набелязани. След това всичките заедно разбъркват в урна, в пазухата или в полата преди да хвърлят жребието - Притчи 16:33; Йоан 19:24. Виж Пурим.


« Назад