за Христос

Библейски Речник / Жлъчка

Горчива течност, която се образува в телата на животните - Йов 16:13 Йов 20:14,25. Жлъч значи и всяка друга горчилка. На места, където в оригинала е употребена друга дума, а в слав. превод жлъч - тя значи според едни пелин, а според други маково масло. Виж Второзаконие 29:18; Еремия 9:15 Еремия 23:15. Матей (27:34), казва, че дават на Исус да пие оцет, размесен с жлъчка, а според Марко в 15:23 Исус пие оцет размесен със смирна. Това питие може да е вкиснато вино (каквото употребяват по това време римските войници), размесено със смирна и с някои други горчилки - Псалми 69:21. Жлъч или жлъчка понякога се употребяват в преносно значение и значат окаяност, горест и плачевно състояние - Амос 6:12; Деяния 8:23.


« Назад