за Христос

Библейски Речник / Живот

Животът в Св. Писание е представен или като естествен - Битие 3:17, или като духовен - Римляни 8:6, или вечен - свято и блажено безсмъртие - Йоан 3:36; Римляни 6:23. Христос е Създателят на естествения живот - Колосяни 1:16, както и на духовния и вечния живот - Йоан 14:6 Йоан 6:47. Той душата си полага, за да купи живота, и даром го дава на людете си - Йоан 10:11,28. Той е източникът на духовния им живот на земята - Галатяни 2:20; ще ги възкреси в последния ден, и ще ги направи вечни участници на своя си живот - Йоан 11:25 Йоан 14:19.


« Назад