за Христос

Библейски Речник / Адония

Четвъртият син на Давид от Агита - 2Царе 3:4. След смъртта на Амнон и Авесалом, пожела да се възкачи на престола, въпреки че той е обещан на Соломон - по-малкия му брат. Като спечели Йоав, Авиатар и други съмишленици на своя страна, най-после явно се повдигна и поиска короната докато още Давид беше жив. Последният, като научи за това, заповяда веднага Соломон да бъде поставен на трона. Тогава приятелите на Адония се разпръснаха, а той прибягна при роговете на олтара. Соломон го помилва само като му дал съвет. Но скоро след смъртта на Давид той поиска да се ожени за Ависага, и с това поднови претенциите си за царския трон, поради което е убит - 3Царе 1 и 2гл.


« Назад