за Христос

Библейски Речник / Ефрата

Втората жена на Халев, която му родила Ора - 1Летописи 2:19. Някои предполагат, че тя е дала името си на Ефрата, т.е. Витлеем - 1Летописи 2:50,51 1Летописи 4:4. Виж и Битие 35:16,19.


« Назад