за Христос

Библейски Речник / Ефраим

Градът, в който Спасителя се оттеглил поради неприятелите си - Йоан 11:54. Вероятно става въпрос за Ефрон, за който се пише в 2Летописи 13:19, или още наричан Офра в Исус Навиев 18:23; 1Царе 13:17. Виж и 2Царе 13:23. Предполага се, че онзи град е бил сегашния Тайбе, основан на един хълм срещу Йорданската долина на пет мили (8км.) североизточно от Ветил.


« Назад