за Христос

Библейски Речник / Ефод

Горна дреха без ръкави, която еврейските първосвещеници носели над хитона и мантията си, и която се закопчавала на рамената със златни копчета. Ефодът се препасвал с особен пояс - Изход 28:6-14. Има още и един прост вид ефод, който е бил от лен и е бил за свещениците - 1Царе 22:18. Самуил в детските си години, въпреки че е бил левит и дете, е носел ефод - 1Царе 2:18. Давид, когато пренасял Господния ковчег в Ерусалим, също "беше препасан с ленен ефод" - 2Царе 6:14. Евреите имали суеверно почитание към ефода, затова го употребявали и в служението си на идолите: Гедеоновият ефод станал примка за Израил, Михей направил един ефод за своя идол - Съдии 8:27 Съдии 17:5 Съдии 18:17.


« Назад