за Христос

Библейски Речник / Ефер

Един от Мадиамовите синове - Битие 25:4. Той се заселил в една област отвъд Йордан - 3Царе 4:10.


« Назад